สถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมของชุมชน ด้านภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน” แบ่งบัน
วันที่ประกาศข่าว 13 สิงหาคม 2558 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 2868 คน
เนื้อหาข่าว :
สถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมของชุมชน ด้านภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน”  ในวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมฉลองครองราชย์ ๖๐ ปี เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมตระหนัก เห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษที่จะใช้สื่อสารกับชาวต่างชาติ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนต่อไป


 
 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร กองบริการเทคโนโนลีสารสนเทศและการสื่อสาร
พัฒนาเว็บไซต์โดย : กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Naresuan Institute for Community Empowerment
กองพัฒนาศักยภาพชุมชนและทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำบลท่าโพธิ์  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-968605 [power.nunice@gmail.com]
Online จำนวน : 1 คน   จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์