โครงการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งการสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืนโดยเศรษฐกิจแนววิถี แบ่งบัน
วันที่ประกาศข่าว 28 ตุลาคม 2557 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 2326 คน
เนื้อหาข่าว :
โครงการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งการสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืนโดยเศรษฐกิจแนววิถี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการสินค้าOTOP ในพื้นที่ ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดตาก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการสินค้า OTOP ในด้านการส่งเสริมการขาย การขยายการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และอื่น ๆ ให้เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น

       
       

 
 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร กองบริการเทคโนโนลีสารสนเทศและการสื่อสาร
พัฒนาเว็บไซต์โดย : กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Naresuan Institute for Community Empowerment
กองพัฒนาศักยภาพชุมชนและทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำบลท่าโพธิ์  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-968605 [power.nunice@gmail.com]
Online จำนวน : 1 คน   จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์