การจัดฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนา บุคลากร สำนักบริหารโครงการและเจ้านห้าที่ระดับปฎิบัติการประจำโครงการ แบ่งบัน
วันที่ประกาศข่าว 27 ตุลาคม 2557 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 1939 คน
เนื้อหาข่าว :
การจัดฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนา บุคลากร สำนักบริหารโครงการและเจ้านห้าที่ระดับปฎิบัติการประจำโครงการให้แก่บุคลากรสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา
ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2557
ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร


 
 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร กองบริการเทคโนโนลีสารสนเทศและการสื่อสาร
พัฒนาเว็บไซต์โดย : กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Naresuan Institute for Community Empowerment
กองพัฒนาศักยภาพชุมชนและทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำบลท่าโพธิ์  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-968605 [power.nunice@gmail.com]
Online จำนวน : 1 คน   จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์