โครงการออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1 แบ่งบัน
วันที่ประกาศข่าว 03 เมษายน 2557 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 1263 คน
เนื้อหาข่าว :
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557 สถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนร่วมกับหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ออกให้บริการวิชาการแก่ประชาชนในหลายด้านด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นในด้านการส่งเสริมอาชีพและการบริการในเรื่องของสุขภาพ ภายใต้โครงการการออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และโรงเรียนบ้านปะหละทะ ตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยมีกิจกรรมให้บริการประชาชนหลายกิจกรรม อันประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ  อาทิ เช่น การให้บริการถอนฟัน อุดฟัน, การทำผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน, บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า,การทำเทลเจล, สาธิตการทำน้ำส้มควันไม้, การเพาะเห็ดในตะกร้า, ให้ความรู้และสอนทักษะด้านกีฬาฟุตบอล และในส่วนของทางสถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนก็มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้ชื่อ “เสวนาภาษาชุมชน” ร่วมกันค้นหาโจทย์วิจัยจากปัญหาต่างๆในชุมชน และยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย


 
 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร กองบริการเทคโนโนลีสารสนเทศและการสื่อสาร
พัฒนาเว็บไซต์โดย : กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Naresuan Institute for Community Empowerment
กองพัฒนาศักยภาพชุมชนและทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำบลท่าโพธิ์  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-968605 [power.nunice@gmail.com]
Online จำนวน : 1 คน   จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์