กองพัฒนาศักยภาพชุมชนและทุนมนุษย์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็น Supervisor” และ ”การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ” แบ่งบัน
วันที่ประกาศข่าว 11 กันยายน 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 966 คน
เนื้อหาข่าว :
เมื่อวันที่ ๗ – ๙ กันยายน ๒๕๖๐ กองพัฒนาศักยภาพชุมชนและทุนมนุษย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการเป็น Supervisor” และ ”การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ” ให้กับบุคลากรธนาคารกรุงเทพ มหาชน (จำกัด)  ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ ๒๐๙ , ๒๑๑ ชั้น ๒ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะ เทคนิคการเสริมแรง การสร้างแรงกระตุ้นให้กับตนเองและทีมงาน และการสร้างกิจกรรมเพื่อลดความขัดแย้งในองค์กร


 
 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร กองบริการเทคโนโนลีสารสนเทศและการสื่อสาร
พัฒนาเว็บไซต์โดย : กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Naresuan Institute for Community Empowerment
กองพัฒนาศักยภาพชุมชนและทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำบลท่าโพธิ์  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-968605 [power.nunice@gmail.com]
Online จำนวน : 1 คน   จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์